KADİRLİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KADİRLİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Sistemi

Güncelleme Tarihi: 22/03/2018

Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak merkezimizde sağlık hizmetinin profesyonelleşmesini teşfik etmek ve sağlık çalışanlarımızda bu konuda farkındalığı oluşturmak amacıyla 2012 yılında Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur. Kalite Yönetim Birimi Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda çalışmalarına yön vermiş olup sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Kalite Standartları gerekleri yerine getirilerek hastalarımızın hizmete ulaşabilirliği, hastalara yönelik bilgilendirme ve yönlendirmelerin sağlanması, hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyet anketleri, enfeksiyon kontrolü, güncel rehber ve hastane tanıtım broşürlerinin oluşturulması, web bilgilendirme, merkezimizde kullanılan cihazların kalibrasyon işlemleri, kurumda mevzuatça belirlenmiş kurul ve komitelerin kurulması, tıbbi atık yönetimi gibi çalışmalar tamamlanarak iyileştirme çalışmalarına süreklilik sağlanmıştır. 

Bu süre içerisinde ; 

-01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" 01/07/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup yeni yayınlanan Hizmet Kalite Standartlarına göre düzenlemeler yapılmıştır. 

-Hasta ve çalışan güvenliği açısından mavi ve beyaz kod uygulamalarına geçilmiştir. 

- Tüm personele Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme eğitimi verilmiştir. 

- Kalite yönetim Sistemi içerisinde görev yapan personelimiz ile öz değerlendirmeler yapılmakta ve gerekli hallerde düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmaktadır. 

- Tüm tıbbi cihazların periyodik bakım ve kalibrasyonları yapılmaktadır. 

- Kurum içi güncellemelerde ilgili dokümanlar revize edilmektedir. 

- Yangın Yönergesi, Acil Durum Eylem Planı, Sivil Savunma Planları hazırlanarak İl İtfaiye Müdürlüğü tarafından tüm personelimize yılda en az bir kere eğitim verilmekte ve tatbikat yaptırılmaktadır. 

- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Kalite Standartları gereği birimler oluşturularak işlevsel hale getirilmiştir. 

- Sterilizasyon ünitemiz son teknik donanımlara uygun olarak düzenlenmiştir. 

- Oryante olmakta zorlanan ve engelli hastalarımıza Kadirli Devlet Hastanesi ile protokol imzalanarak ameliyathane şartlarında genel anestezi uygulayarak tedavileri sağlanmaktadır. 

-Dilek-öneri-şikayet kutuları,Hasta Hakları başvuruları,intranet sistemi aracılığı ile hasta ve çalışanlarımızın öneri ve şikayetleri değerlendirilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır.